CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hiện tại http://duocvattuytetintam.com.vn/ hỗ trợ các hình thức thanh toán: 

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)

  Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp sau khi hoàn thiện đơn hàng

2. Chuyển khoản

 Công Ty TNHH Dược Vật Tư Y Tế Tín Tâm.

 Số tài khoản: 77718668 

Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Nguyễn Biểu.

 

© Copyright 2022-2023 Công TY TNHH Dược Vật Tư Y Tế Tín Tâm.